Βασικοί Πυλώνες Δραστηριότητας

Ως Ομάδα, προβάλλουμε τη συμβολή της πολιτικής επιστήμης και της εκπαίδευσης, ως αναφαίρετη πυξίδα, που θα προσανατολίσει την ελληνική κοινωνία στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας. Παρατηρούμε, προσεγγίζουμε και αναλύουμε αντικειμενικά πολύπλευρα ζητήματα επικαιρότητας, λογοδοσίας και σωστής πληροφόρησης γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσει ο πολίτης, με απλό τρόπο, να αισθανθεί αδιαίρετο τμήμα της ευρωπαϊκής ζωής.

Η Ομάδα μας, η οποία απαρτίζεται από πληθώρα επιστημονικών ειδικοτήτων όπως πολιτικούς επιστήμονες, οικονομολόγους και νομικούς, λειτουργεί εθελοντικά, σύμφωνα με δημοκρατικές αρχές και με θέληση προσφοράς και δημιουργίας, ενώ το έργο της εποπτεύεται από εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς συνεργάτες του ΕΟΠΕ.

Δράσεις

Το πνεύμα μας είναι καινοτόμο, ευέλικτο, δημιουργικό και οι στοχεύσεις μας είναι μακροπρόθεσμες, βιώσιμες και προσαρμοσμένες στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες ανάγκες. Το όραμά μας γίνεται πραγματικότητα μέσω ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων: