Το Όραμα

Όραμά μας αποτελεί η ανάδειξη της σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ ευρωπαϊκού και τοπικού «γίγνεσθαι» και η δημιουργία άμεσης σύνδεσης και ενημέρωσης, ώστε ο καθένας από εμάς να αισθανθεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, να μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής και ανάληψης δράσης ως ενεργός ευρωπαίος πολίτης.

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της «ευρωπαϊκής ταυτότητας» και της αίσθησης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου η αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από αβεβαιότητα και σύγχυση, στοχεύουμε στο:
  • Να ενισχύσουμε την προσπάθεια για πιο ενεργή παρουσία (νέων) ανθρώπων στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
  • Να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την ταυτότητα και τον χαρακτήρα του εθνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.
  • Να συμβάλουμε στην προσπάθεια κατανόησης και προώθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών.
  • Να συμμετέχουμε ενεργά στην πολιτική σκέψη και στο δημόσιο λόγο.
  • Να φέρουμε στη δημόσια σφαίρα το απαραίτητο επιμορφωτικό υλικό με το οποίο ο καθένας από εμάς θα αναγνωρίζει και θα κατανοεί το δομικό και λειτουργικό χαρακτήρα της Ένωσης.
  • Να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, διεύρυνση και μελέτη της πολιτικής σκέψης
  • Να προωθήσουμε τα Ευρωπαϊκά Ιδεώδη και τις Αξίες της Ένωσης και να φέρουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πιο κοντά στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο.