Ο Σκοπός

Είμαστε η Ομάδα Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων και στόχο έχουμε να συμβάλουμε τα μέγιστα στην πολιτική σκέψη αλλά και να φέρουμε τους Πολίτες της Ελλάδας, ιδιαίτερα τη νέα γενιά, πιο κοντά στην Ευρώπη.

Ως ομάδα, εργαζόμαστε με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και θεωρούμε τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στις ενέργειες μας απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας μας. Η διαμεσολάβηση ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γνωρίσουμε τα θεσμικά της όργανα, τον τρόπο λειτουργίας τους, και τα επίκαιρα θέματα που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή σκηνή αποτελεί βασική επιδίωξη της ομάδας. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό και ξέχωρο από εμάς. Η Ευρώπη είμαστε εμείς! Επιχειρούμε με ιδιαίτερη ζέση τη διάδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση του διαλόγου για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη διάχυση της πληροφορίας για τη γεφύρωση της Ελληνικής πραγματικότητας σε συνάρτηση με την Ευρώπη αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας τόσο των νέων όσο και όλων των πολιτών μέσω της παραγωγής, ανάλυσης και προαγωγής της γνώσης γύρω από ποικίλα θέματα της επικαιρότητας, βάσει των οποίων επαναπροσδιορίζεται η στρατηγική θέση και στάση της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.